Povestea mea de incluziune digitală

Anunț selecție participanți la cursul de formare ” Make technology your friend! ” din cadrul proiectului de mobilitate școlară Erasmus +, nr. 2021-1-RO01-KA122-SCH- 000014105 ” Povestea mea de incluziune digitală”- Malta 07-13.05.2022

⇓Anunț selecție mobilitate Malta 2022

În anul școlar 2021-2022, Grădinița cu P.P. „Căsuța cu Povești” implementează proiectul „Povestea mea de incluziune digitală”, al cărui coordonator este, proiect finanțat prin Programul Erasmus+ , acțiunea KA1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare.
În cadrul proiectului, în perioada 07 – 13 mai, doamnele educatoare Blaj Claudia și Pop Daniela au participat la cursul de formare ” Make tehnology your friend” din St. Julien’s, Malta, unde au deprins utilizarea instrumentelor digitale utile procesului educațional , în vederea creșterii gradului de incluziune al preșcolarilor.
În data de 21 iunie 2022, la sediul grădiniței noastre, a avut loc activitatea de diseminare, pentru mobilitatea din Malta. Colegele noastre au împărtășit cu cadrele didactice din unitate, câteva dintre aplicațiile prezentate la curs.