Campania 19 Zile

”Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”

FICE România (Federația Internațională a Comunităților Educative – Secțiunea România) a lansat din nou apelul la acțiune și activism contra violenței împotriva copiilor demarând ”Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”

Grădinița noastră a răspuns acestui apel și astfel, în perioada 01.10-19.10.2021, sub coordonarea doamnei educatoare Man Veronica și implicarea tuturor educatoarelor, s-au realizat în grădiniță o serie de activități menite a modela comportamentul social, a educa și a mobiliza copiii pentru a contribui la crearea unei culturi mai preventive, la stoparea violenței împotriva copiilor.

Instantanee din activitățile desfășurate în Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești Zalău, în cadrul ” Campaniei 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”