ÎNSCRIERI

Informații privind calendarul și procesul de reînscriere/înscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2022 – 2023

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar, în anul școlar 2022-2023, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape: 

  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar 2022-2023 – cu începere din data 16 mai 2022;
  • înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 30 mai 2022.

        Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești Zalău  funcționează cu un număr de 8 grupe de program prelungit. Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 , aprobat prin Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2022-2023.

 

Grupa Număr grupe Număr preșcolari
Mare 2 60
Mijlocie 4 101
Mică 2 40
Total 8 201

După finalizarea etapei de reînscriere vor fi publicate pe site-ul grădiniței și la avizier numărul de locuri libere rămase vacante pentru anul școlar 2022-2023, precum și criteriile generale și specifice ( dacă va fi cazul) pentru înscrierea copiilor nou veniți.

Director,

Prof. Maghiu Paula Lucia

⇒Adresa – 28074 –  Ministerul Educației 2022 înscriere/reînscriere ⇐