P.D.I.

Planul de dezvoltare instituțională a Grădiniței cu P.P. Căsuța cu Povești Zalău este o expresie a unei analize, gândiri, decizii colective şi a unui efort de echipă alcătuită din: managerul grădiniței – conducătorul echipei şi membrii echipei – cu roluri specifice activităţii şi în funcţie de înclinaţii, echipă aflată într-un permanent proces de inovare.

Planul de dezvoltare instituțională a Grădiniței cu P.P. Căsuța cu Povești Zalău asigură o imagine reală și o analiză a ceea ce a fost și este grădinița noastră, dar, în același timp, proiectează pe termen lung ( 2020-2024) activitatea viitoare, trasând repere clare.

Punctul de plecare în construcţia Planului de dezvoltare instituțională a Grădiniței cu P.P. Căsuța cu Povești Zalău l-a constituit, pe de o parte, cunoaşterea politicilor educaţionale (ţinte strategice europene și naţionale) şi pe de altă parte, cunoaşterea serviciilor educaţionale pe care grădinița noastră ar trebui să le ofere societăţii (beneficiarilor direcţi şi indirecţi) şi a comportamentelor pe care actul educaţional ar trebui să le dezvolte preșcolarilor (beneficiarilor direcţi).

⇒ PDI Căsuța cu Povești 2020-2024