OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău promovează o ofertă educațională completă, adaptată particularităților copiilor pe grupe de vârstă (mică, mijlocie, mare), ținând cont de aptitudinile și calitățile fiecăruia, astfel că activitățile instructive –educative se desfășoară într-un cadru favorabil și corespunzător normelor și valorilor necesare dezvoltării armonioase a fiecărui copil.

Din multitudinea activităților educaționale pe care le desfășurăm cu micii preșcolari amintim:

  • activități de educare a limbajului;
  • activități logico-matematice
  • activități de cunoașterea a mediului înconjurător
  • activități de dezvoltare socio-emoțională
  • activități de dezvoltare psiho-motrică
  • activități estetic-creative, practice
  • activități opționale
  • activități extracurriculare
  • activități în aer liber, vizite, excursii, etc.

⇒ Oferta educațională a grădiniței 2021-2022