CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Componența Consiliului de Administrație al Grădiniței cu P.P. Căsuța cu Povești Zalău

Președinte:

Maghiu Paula Lucia – director

Membrii:

Popiț Iulian Adrian -reprezentant al Consiliului Local

Șerban Carmen -reprezentant al Primarului

Man Veronica-reprezentant al Consiliului Profesoral

Blaj Claudia-reprezentant al Consiliului Profesoral

Indrieș Andreea-reprezentant al Consiliului reprezentativ al Părinților

Jugrestean Mihaela-reprezentant al Consiliului reprezentativ al Părinților

Secretar:

Pűsők Ioana – profesor

Observator:

Pop Daniela -reprezentant al sindicatului

⇓Tematica și graficul ședințelor C.A. al Grădiniței ”Căsuța cu Povești” 2021-2022